Sweet Potato Turkey Chorizo Tacos

ground-turkey-tacos-101118.jpg
ground-turkey-tacos-101118.jpg

Sweet Potato Turkey Chorizo Tacos

from 9.00
Add Oz.:
Quantity:
Add To Cart

Sweet Potato Turkey Chorizo Tacos

Nutritional Facts:

1- Turkey Chorizo Per Oz Cal:57 Protein:5.9g Fat:2.4g

2- Sweet Potato Tortilla for Two - Cal: 140; Fat: 0.8g; Carbs: 29.8g; Protein: 5.4g

Total Macros:

3oz - Cal:171 ; Protein:17.7 g; Fat: 7.2g

4oz - Cal:228 ; Protein:23.6 g; Fat: 9.6g

5oz - Cal:285 ; Protein:29.5g ; Fat: 12g

6oz - Cal:342 ; Protein:35.4g ; Fat: 14.4g

7oz - Cal:399 ; Protein:41.3 ; Fat: 16.8g